B.O.B. is door haar compacte bedrijfsvoering in staat adequaat en snel te reageren op aangeboden kansen.

Ons doel is om op een discrete maar bovenal betrouwbare wijze een makelaarsrol te vervullen tussen verschillende vastgoedpartijen. Dit bereiken wij alleen in samenwerking met een netwerk van bestaande en nieuwe relaties waarin vertrouwen, kwaliteit, slagvaardigheid en optimaal resultaat tot uitdrukking kan komen.

B.O.B. is met name gespecialiseerd  in Horeca onroerendgoed, Hotel, restaurants ,cafe’s en partycentra.

Vooral de contacten met brouwerijen en andere aan horeca gelinkte partijen zijn belangrijk in het slagen van transacties in deze sector