Het werkterrein van B.O.B. beslaat Nederland en met name de Randstad.

B.O.B. Heideman betracht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te waarborgen dat de te verkrijgen informatie waarnaar op deze website wordt verwezen volledig en juist is, daarentegen kan B.O.B. Heideman niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

B.O.B. Heideman aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze website of voor enige schade die kan ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. Ook kan het voorkomen dat informatie vermeld op deze site oor het tijdsverloop is achterhaald.

De website van B.O.B. Heideman bevat de mogelijkheid om door B.O.B. Heideman uitgegeven publicaties als door derden uitgegeven publicaties te downloaden. B.O.B. Heideman geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze bestanden. B.O.B. Heideman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, openen of het gebruik van deze bestanden, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

Deze website bevat (hyper)links naar internetsites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast wordt vanuit andere internetsites links gelegd naar deze internetsite. B.O.B. Heideman aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) internetsites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan.

Het technisch functioneren van de internetverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de internetverbinding.
B.O.B. Heideman aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de internetleverancierB.O.B. Heideman vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van B.O.B. Heideman geeft geen enkele garantie met betrekking tot het functioneren van de site van B.O.B. Heideman. B.O.B. Heideman niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van B.O.B. Heideman die de informatie toegankelijk maakt.

Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is B.O.B. Heideman in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer en verklaring op elk moment te wijzigen. Controleer deze disclaimer regelmatig op wijzigingen. Wanneer u niet akkoord gaat met deze voorwaarden en condities willen wij u vragen deze website niet te gebruiken.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar:bobheideman@wxs.nl